Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Στο τμήμα παραδοσιακών χορών του Ομίλου μας συμμετέχουν  140 χορευτές  και αποτελείται από 6 ομάδες ενηλίκων και 2 ομάδες παιδιών.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε

Δευτέρα:  5:30-6:30μ.μ (παιδικό τμήμα), 6:30-7:30 μ.μ, 7:30-8:30 μ.μ, 8:30-9:30 μ.μ και 9:30-10:30μ.μ (τμήματα ενηλίκων) και

Τετάρτη:  5:45 – 6:30 μ.μ,  6:30 – 7:45 μ.μ, 7:45 – 9:00 μ.μ και 9:00 - 10:30 μ.μ (τμήματα ενηλίκων)

στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων.

Χοροδιδάσκαλος: κος Σάκης Τσαγκογιάννης.

Πληροφορίες: Έφορος τμήματος κ. Μ.Ζιγκιρίδης ( 6977285869).